Ajánlás

Dankó László, egykori KF-ellenőr

A közúti járművezetők vezetési és pihenőidejével kapcsolatos jogszabályi értelmezés már több kiadmányban, tankönyvben látott napvilágot. Ez az összeállítás egy kicsit eltér a többitől abban a tekintetben, hogy míg az előzőek a jogszabályi előírásokat ültették át a gyakorlatba, addig ez az anyag a gyakorlati gondokat, problémákat próbálja a jogszabály keretei közé „szorítani”.

A szerző a fuvarozói szemináriumok, elméleti oktatások, személyes megkeresések során felvetett kérdéseket foglalja össze úgy, hogy próbálja mellőzni a „jogászi” nyelvet, ad választ úgy, hogy a „hétköznapi” ember számára is érthető legyen.

Túllép az alapjogszabályokon, kitérve a végzett tevékenység értékelésére, annak fontosságára, nem utolsó sorban a sokszor figyelmen kívül hagyott munkaügyi kérdésekre.

Nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályokat, sem a hazai, sem pedig az uniós viszonylatban. Ezek ismerete, alkalmazása továbbra is igen fontos az ezen területen dolgozók számára, de a könyv jelentősen megkönnyíti azok megértését.

Meglátásom, hogy ez a kiadmány segítséget tud nyújtani a gépkocsivezető és a vállalkozás számára egyaránt.

Dankó László (volt KF ellenőr)
Ostoros, 2013. május 22.