Tisztelt Olvasó!

Dr. Szabados Tibor, igazságügyi szakértőIgazságügyi közúti szállítási, fuvarozási és vasúti áruszállítási szakértőként nagy örömmel teszek eleget a szerző kérésének, hogy könyvéhez bevezetésül pár gondolatot fűzzek.

Meggyőződésem, hogy rendkívül fontos könyvet tart a kezében, amely a magyar társadalom azon rétegének szól, amely becsületes, odaadó és rendíthetetlen munkájával járul hozzá társadalmunk és gazdaságunk javainak és értékeinek gyarapításához. Ezt a társadalmi réteget a fuvarozók, adott esetben a közúti fuvarozók, alkotják, akik a megtermelt, az előállított, a feldolgozott, a kereskedelemben forgalmazott dolgokat, termékeket, árukat a feladási helytől a rendeltetési helyig gyorsan és biztonságosan továbbítják, illetve fuvarozzák.

A hazai és a nemzetközi közúti fuvarozás piacán a szolgáltatást nyújtó fuvarozók értékes munkájukat többek között szövevényes, gyakorta változó jogszabályi környezetben végzik. Egyszerű, szakmájukat szerető egyének szorgoskodnak a kemény, gyakorta megpróbáltatásokkal terhelt területen, családjuktól hosszabb, rövidebb ideig távol, saját tudásukra és ismereteikre támaszkodva. Ők se nem jogászok, se nem közgazdászok, hanem a fuvarozás azon művelői, akik a nagy értékű küldemények továbbítása során úgy boldogulnak, döntéseket hoznak, hogy a jogi szabályok láthatatlan szálait mégis beleszövik világuk végeláthatatlan szőnyegébe, a zsinórmércéjű fuvarozási szokványokba, valamint fuvarozói gyakorlatukba, ezzel formálva fejlődésük motorját.

A szerző arra törekszik, hogy a fuvarozói szakmára vonatkozó jogszabályok sűrű erdejében ne a sötétben tévelyegjünk, hanem lámpásával a világosság felé vigyen, továbbá célul tűzi ki, hogy számos fuvarozói gyakorlati ismeret széles körű terjesztésével a figyelmet ráirányítsa arra, hogy a jogi normák sűrűjében eltévedettekre számtalan buktató és hátrány várhat, valamint a nélkülözhetetlen szakmai odafigyelésre.

A könyvében sorra veszi és előtérbe helyezi a vonatkozó joganyagok egyes norma-szövegének egyszerű, közérthetőbb értelmezését, az általa és a fuvarozói réteg tagjain keresztül felhalmozott gyakorlati tapasztalatok értékelését és megosztását, továbbá a fuvarozás és azzal kapcsolatos tevékenységek során felmerült problémák, szakértők ajánlásai alapján megfelelő módon történő kezelésének lehetőségét. Mindezt annak érdekében, hogya fuvarozó komoly szakmai tudással, ismerettel felkészülve elkerülhesse az olyan kudarcként átélhető, nem kívánt állapotot, amely felesleges költséget, bosszúságot és az igazságszolgáltatás útvesztőit eredményezheti mind önmagának, mind megbízójának. Ezen felül pediglen, hogy az általa izzadsággal megtermelt pénzeszközök felelőtlen elherdálását elkerülhesse, inkább azokat a maga és mások családja boldogulására, vállalkozása felvirágoztatására fordíthassa.

Hadd idézzek egy közismert magyar mondást, melyet érdemes minden körülmény között észben tartania és a bölcseleten mélyen elgondolkodni:

„ Az okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a …!”

Végezetül a fuvarozói szakmáról vallott mottómmal kívánjak sok sikert a könyv anyagának elsajátításához és a páratlan szépségű szakmájukban hatékony alkalmazásához!

„Semmi nem történik, amíg valami meg nem mozdul!”

Dr. Szabados Tibor
igazságügyi közúti szállítási és fuvarozási szakértő

Budapest, 2013. május 16.